Get your favorite Guitar and Other instrument Backing Tracks

Get your favorite Guitar and Other instrument Backing Tracks

Beautiful in Beaufort Wes Guitar Chords and Lyrics Theuns Jordaan

Beautiful in Beaufort Wes Guitar Chords and Lyrics Theuns Jordaan

“Beautiful in Beaufort Wes” is a song by Theuns Jordaan, a South African singer and songwriter. The song was written by Gert Vlok Nel

D D A A

Jy was beautiful in Beaufort-Wes

en ek was so verskrik en verskriklik lief vir jou

en ek en jy het op grafte en op treine,

op Ford Fairlei – ei – ne se agterseats gevry

en nou is jy en jou man both computer analysts

en laas winter you tried to cut above wrists

en nou skryf jy vir my

D
Jy kan nie meer slaap

nie nie meer lag
A
nie  nie meer iets vir jouself doen nie
D
en nooit ooit weer, vir my soen nie

Mooi, mooi, mooi was jou woorde ook

terwyl jy menthol sigarette rook

en al daai sweet sweet dinge vir my se

terwyl jy sweet-sweet in my arms le

en die presiese woorde’t ek presies vergeet

ek onthou net die rook en die sweet

en Beaufort-Wes en jou kaal liggaam onder ‘n koel

summer-cotton dress.

D
Jy kan nie meer slaap

nie nie meer lag
A
nie  nie meer iets vir jouself doen nie
D
en nooit ooit weer, vir my soen nie

En dis miskien soos ‘n storie uit die Huisgenoot

my een aand skielik vir my weggestoot

en in die rear-view mirror jou gesig gekyk

en gese miskien moet ek gelukkiger lyk

En daardie aand kon ek nie aan die slaap raak nie

ek’t gevoel hoe my hart

losruk uit my lyf en soos ‘n roeiboot al in die rivier afdryf

D
Ek kon nie meer slaap

nie nie meer lag
A
nie  nie meer iets vir myself doen nie
D
en nooit ooit weer vir jou soen nie

Die laaste herinnering waaroor ek sing

is die nag toe ek en jy die melktrein aan en aan die nag in ry

tot anderkant die ding-dong ghong van die breakfast waiter in die gang verby

Dit was my wake-up call my lief

Jy’t gese wees asseblief lief vir my

Maar ek’t gedroom ons het in Beaufort-Wes gaan woon

D
En ek kon nie meer slaap

nie nie meer lag
A
nie  nie meer iets ooit reg doen nie
D
nie nooit ooit weer, vir jou soen nie

Koor:(strum)
D
Ek kon nie meer slaap

nie, nie meer lag
A
nie, nie meer iets vir mekaar doen nie
D
nie nooit ooit weer vir jou soen nie

Download Free Backing Tracks for guitar, drums and bass, free guitar chords and lyrics

 

English version and meaning:

You were beautiful in Beaufort West And I was so terrified and terribly in love with you And you and I made love on graves and on trains, On Ford Fairlane‘s back seats And now you and your man are both computer analysts And last winter you tried to cut above wrists And now you write to me D You can‘t sleep anymore A Can‘t laugh anymore D Can‘t do anything for yourself anymore A And never, ever again, kiss me like you did before Beautiful, beautiful, beautiful were your words too

While you smoked menthol cigarettes And said all those sweet, sweet things to me While you sweet-sweetly lay in my arms And the exact words I‘ve precisely forgotten I only remember the smoke and the sweetness And Beaufort West and your naked body under a cool summer-cotton dress. D You can‘t sleep anymore A Can‘t laugh anymore D Can‘t do anything for yourself anymore A And never, ever again, kiss me like you did before And maybe it‘s like a story from the magazine

One night suddenly pushed away from me And in the rear-view mirror, I looked at your face And said, maybe I should look happier And that night I couldn‘t fall asleep I felt how my heart Tore out of my body and drifted like a rowboat down the river D I couldn‘t sleep anymore A Couldn‘t laugh anymore D Couldn‘t do anything for myself anymore A And never, ever again, kiss you like I did before The last memory I sing about Is the night when you and I rode the milk train all night Past the ding-dong gong of the breakfast waiter in the corridor That was my wake-up call, my love You said, please be kind to me

But I dreamed we were going to live in Beaufort West D And I couldn‘t sleep anymore A Couldn‘t laugh anymore D Couldn‘t do anything right anymore A Never, ever again, kiss you like I did before Chorus: (strum) D I couldn‘t sleep anymore A Couldn‘t laugh anymore D Couldn‘t do anything for each other anymore A Never, ever again, kiss you like I did before

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Beautiful in Beaufort Wes Guitar Chords and Lyrics Theuns Jordaan”

Your email address will not be published. Required fields are marked *